Improving Communication Skills in English

Dates: del 3 de febrer al 14 d’abril de 2014.

Horari: els dilluns, dimecres i dijous de les 16 a les 18 hores.

Lloc: els dilluns a l'aula AA22 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos; els dimecres i els dijous a l'aula AA22B del mateix edifici. Campus universitari.

Durada: 60 hores.

Crèdits: 3 crèdits de lliure configuració atorgats per la Comissió Acadèmica de la UIB.

Professor: Llorenç Romera

Coneixements previs: convé tenir coneixements equivalents a un nivell B1 d’anglès

com a mínim.

Preu del curs: UIB i Amics i Amigues: 122 euros. Externs: 163 euros.

Per obtenir el certificat cal assistir a un mínim d’un 80 per cent del total d’hores del

curs.

PROGRAMA PER DESCARREGAR