Behavioral resources to conduct teaching in Catalan

Behavioral resources to conduct teaching in Catalan

Versió en català

 

Target group

Academic staff (PDI), secondary teachers and postgraduate students.

 

Aims

A workshop focused on approaching the conduct of language choice from a psychological perspective. Although this is applicable to other contexts, this focuses on academic university activity. The aims of the workshop are:

  1. To stimulate reflection on (a) the real conditions of teaching in Catalan at the UIB, and (b) the usual language behaviour of participants.
     
  2. To provide tools to identify and overcome the limitations that depend on the teaching and research staff.

 

Contents

1. Difficulties conducting classes in Catalan at the UIB
                  a. General ones (for all speakers)
                  b. Specific ones (as teachers)
2. What do we need to overcome them?
                  a. General resources (as speakers)

                  b. Specific resources (as teachers)
3. Discussion groups and practical sessions

Methodology

Participatory classes. Work conditioned by the demands of the participants.

 

Duration: 10 hours

 

Dates: from 24 to 26 January, 2012.

 

Timetable: Tuesday and Wednesday from 10 to 13 hours, and Thursday from 10 to 12 hours.

 

Venue: classroom SB03 in the Gaspar Melchor de Jovellanos building.

 

Teaching staff: Ferran Suay

 

Price:
Academic staff (PDI): free
Secondary teachers and postgraduate students: 60 euros.

 

Optional credits: in order to have the right to a certificate of achievement, you must attend 90 per cent of the workshop.

 

Registration
Any change or complementary information shall be announced in the Servei’s website: <http://slg.uib.cat>.

You must fill in the on-line form you will find at <http://slg.uib.cat/Formulari_general/?contentId=235589>, up until two days before the start of the course.

 

---------------------------------------------------

 

 

Destinataris

PDI, professors de secundària i alumnes de postgrau.

 

Objectiu

L’objectiu és fer una activitat en què els alumnes puguin practicar la llengua anglesa i les habilitats lingüístiques, tenint com a base l’aprofundiment en la cultura catalana, fent especial atenció a les Illes Balears, i des d’una perspectiva internacional.

 

Continguts

Taller centrat a abordar la conducta de tria lingüística des d’una perspectiva psicològica. Tot i que és aplicable a uns altres contextos, se centra en l’activitat acadèmica universitària. Els objectius del taller són:

1.   Estimular la reflexió sobre (a) les condicions reals de la docència en català a la UIB, i (b) la conducta lingüística habitual dels assistents.

2.      Proporcionar eines per a identificar i superar les limitacions que depenen del PDI.

 

Metodologia

Aquest taller s'impartirà de manera presencial.

 

Durada: 10 hores

 

Dates: del 24 al 26 de gener de 2012

 

Horari: dimarts i dimecres de les 10 a les 13 hores, i dijous de les 10 a les 12 hores

 

Lloc: aula SB03 de l’edifici G. M. de Jovellanos

 

Professorat: Ferran Suay

 

Preu:
PDI, gratuït.
Professors de secundària i alumnes de postgrau, 60 euros.

 

 

Crèdits de lliure configuració: per tenir dret al certificat d’aprofitament cal assistir obligatòriament a un 90 per cent del taller.

 

Inscripció

Qualsevol canvi o informació complementària s'anunciarà al web del Servei: <http://slg.uib.cat>.

Heu d'emplenar el formulari en línia que trobareu a <http://slg.uib.cat/formcursllengcat>, fins dos dies abans de començar el curs.