Let?s Practice English: The environment that surrounds us in Europe (I) / Practiquem l'Anglès. L'entorn que ens envolta dins Europa I

Let’s Practice English: The environment that surrounds us in Europe (I)

Practiquem l’Anglès: L’Entorn que ens envolta dins Europa (I)

[Codi: 3351]

 

Target group

Academic staff (PDI), administrative staff (PAS) and students. With particular emphasis on visiting lecturers and postgraduate, PhD and mobility students.

 

Aims

To carry out an activity whereby students can practice the English Language and their language skills, taking as a basis an in depth look at Catalan culture, with special emphasis on the Balearic Islands, from an international perspective.

 

Contents

1. Welcome to the language context of 21st century Europe

2. Legends and stories that bind us to other European nations

3. Most outstanding figures in the European scene: Mompou, Pau Casals 

4. Places and buildings that represent us in the world: from Gaudí to Miquel Barceló

5. Gastronomy as a symbol of recognition in 21st century Europe: Mediterranean cultural contributions

6. The media, a recognition landmark in a Europe of the nations

 

Methodology

Theoretical presentations and practical exercises. With the non-attendance part of the course (18 hours), autonomous dedication of students is also expected.

 

Duration: 50 hours (18 of which are non-attendance)

 

Dates: from 5 March to 2 May, 2012.

 

Timetable: Monday and Wednesday, from 17 to 19 hours.

 

Venue: classroom AB03 in the G.M. de Jovellanos building

 

Teaching staff: James Ross

 

Price: Academic staff (PDI), administrative staff (PAS): free. Students: 45 euros. Outsiders: 60 euros. 

 

Optional credits: 3 optional credits, a certificate will be issued to undergraduate students.

 

Enrolment

Limited places. Courses will be cancelled if there are not a minimum number of people enrolled. Any change or complementary information will be announced in the Service’s website: <http://slg.uib.cat>.

Information at 971 17 27 17  / e-mail: catalina.morey@uib.cat

 

---------------------------------------------------

 

 

Destinataris

PDI, PAS i alumnes. Amb especial atenció als professors visitants i  alumnes de postgrau, doctorat i mobilitat.

 

Objectiu

L’objectiu és fer una activitat dinàmica en la qual els alumnes puguin practicar la llengua anglesa i les habilitats lingüístiques, tenint com a base la cultura catalana, amb especial atenció a les Illes Balears, i des d’una perspectiva internacional.

 

Continguts

1. Benvinguts al context lingüístic de l’Europa del segle XXI

2. Llegendes i històries que ens uneixen als altres pobles d’Europa

3. Artistes més destacats en el panorama europeu: Mompou, Pau Casals 

4. Llocs i edificis que ens projecten al món: de Gaudí a Miquel Barceló

5. La gastronomia com a símbol de reconeixement a l’Europa del segle XXI: aportacions culturals mediterrànies

6. Els mitjans de comunicació, referents de reconeixement de l’Europa dels pobles

 

Metodologia

Exposicions teòriques i exercicis pràctics. També es preveu, amb la part no presencial del curs (18 hores), una dedicació autònoma de l'alumne.

 

Durada: 50 hores (de les quals n’hi ha 18 de no presencials)

 

Dates: del 5 de març al 2 de maig

 

Horari: dilluns i dimecres de 17 a 19 hores.

 

Lloc: aula AB03 de l’edifici G.M. de Jovellanos

 

Professorat: James Ross

 

Preu: PDI i PAS: gratuït. Alumnes: 45 euros. Externs: 60 euros. 

Crèdits de lliure configuració: 3 crèdits de lliure configuració, es lliurarà un certificat als alumnes de grau.

 

Informació i inscripcions
Fins a dos dies abans de l’inici del curs
Per formalitzar la matrícula caldrà:

  • Informar-se telefònicament si hi ha places al curs;
  • Formalitzar el pagament corresponent:
    • Mitjançant targeta de crèdit o de dèbit als serveis administratius de Sa Riera o
    • Al compte corrent de Sa Nostra 2051-0151-63-1041742866 amb el nom del curs i el de la persona interessada.

Una vegada fet el pagament, s’ha de presentar als serveis administratius de l’edifici Sa Riera, carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, de Palma (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores, i a els dimarts i dijous de les 16 a les 19 hores), la documentació següent:

Els estudiants i membres de la comunitat universitària també han de presentar o enviar còpia del carnet que expedeix la Universitat o document acreditatiu.
*(Només la primera vegada que us matriculeu a un curs de formació permanent del professorat. Les persones titulades a la UIB a partir de l’any 1989 no cal que presentin la fotocòpia del títol).
Tota aquesta documentació també es pot enviar per fax (971 17 24 35) o per correu electrònic a <cursos@uib.cat>
Si el curs no té nombre mínim de matriculats, es podrà anul·lar fins a 72 hores abans que comenci.

Més informació: 971 17 27 17 o catalina.morey@uib.cat