Cursos d'idiomes per a l'alumnat ERASMUS de la UIB 2008

El Servei Lingüístic i el Servei de Relacions Internacionals de la Universitat de les Illes Balears han organitzat cursos d'idiomes per a l'alumnat ERASMUS de la UIB que van a altres universitats. L'objectiu fonamental d'aquests cursos és proporcionar vocabulari relacionat amb l'allotjament, l'arribada, el registre a la universitat, l'àmbit acadèmic, etc.

Preinscripció
De l'16 al 27 de juny de 2008
Durada
20 hores, excepte el curs d'anglès que té una durada de 30

Informació dels cursos*

  • Anglès : de dilluns a divendres, de l'1 al 14 de juliol. De 9 a 12 hores. Aula 19 de l'Aulari.
  • Alemany : de dilluns a divendres, 30 de juny a l'11 de juliol. De 9 a 11 hores. Aula 3 de l'edifici Beatriu de Pinós.
  • Francès : de dilluns a divendres, del 30 de juny a l'11 de juliol. De 9 a 11 hores. Aula 21 de l'Aulari.
  • Italià : de dilluns a divendres, del 30 de juny a l'11 de juliol. De 9 a 11 hores. Aula 2 de l'edifici Beatriu de Pinós.

Inscripció

  • L'import de la matrícula és de 30 euros per a tots els cursos, excepte el d'anglès que és de 45.
  • Si hi estau  interessats heu de fer la preinscripció i lliurar-la al Servei Lingüístic (primer pis de Son Lledó), abans del dia 27 de juny. 
  • El pagament de la matrícula s'ha de fer abans del dia 29 de juny  compte corrent de Sa Nostra: 2051 0151 63 1041742866.  Heu d'indicar com a concepte: “Anglès ERASMUS”, “Francès ERASMUS”, etc., i lliurar el justificant al Servei Lingüístic.

*Els cursos es poden anul·lar si no hi ha un nombre mínim de persones preinscrites.

Més informació: < http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/slg/ >