Curs d'elaboració de textos científics escrits

Dates: del 5 de febrer al 10 d’abril de 2014.

Horari: els dimecres de les 9 a les 11 hores.

Lloc: aula AB13 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus universitari.

Durada: 20 hores.

Crèdits: 1 crèdit de lliure configuració atorgat per la Comissió Acadèmica de la UIB.

Professor: Biel Camps

Preu del curs: PDI i PAS: 20 euros. UIB i Amics i Amigues: 33 euros. Externs: 47

euros.

Per obtenir el certificat cal assistir a un mínim d’un 80 per cent del total d’hores del

curs.

 

PROGRAMA PER DESCARREGAR

PDF 0

PDF 1

PDF 2

 

(2012) Per als correctors del Servei Lingüístic. UIB.

(2009) Llibre d'estil per als mitjans de comunicació orals i escrits. Consell de Mallorca, UIB.

Orientacions metodològiques per a la presentació de treballs acadèmics. UIB. Facultat de Filosofia i Lletres.

La redacció del treball científic. Servei de Llengües i Terminologia i Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

ISSN 18315380. Signes de correcció tipogràfica.

Signes de correcció tipogràfica (Ortotipografia Solà)

 

Marcadors textuals

 

Ordre TERMCAT

 

Criteris bibliogràfics TERMCAT

Referències de citacions i bibliografia Harvard


Autoavaluació de textos

 

Adreces d'interès

 

OxfordBrookes Improving your study, assignment and exam skills

OxfordBrookes Researching and writing a dissertation or project

 

Criteris lingüístics per a textos corporatius de difusió general de la Xarxa Vives d'Universitats

Com elaborar, tutoritzar i avaluar un Treball de Fi de Màster. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2013.

Guia per a l'avaluació de competències en el treball de final de grau en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Comissió de treball de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (Joan Mateo Andrés, coord.), 2009