Curs d'elaboració de textos acadèmics

Dates: del 17 de febrer al 14 d’abril de 2014.

Horari: els dimarts i dijous de les 16 a les 18 hores.

Lloc: aula AA02 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus universitari.

Durada: 30 hores.

Crèdits: 1,5 crèdits de lliure configuració atorgats per la Comissió Acadèmica de la UIB.

Professor: Miquel Gomila

Preu del curs: PDI i PAS: 30 euros. UIB i Amics i Amigues: 49 euros. Externs: 70

euros.

Per obtenir el certificat cal assistir a un mínim d’un 80 per cent del total d’hores del

curs.

PROGRAMA PER DESCARREGAR