Crèdits ECTS per als cursos d'idiomes 2017-18

Crèdits de lliure configuració i ECTS atorgats als cursos del Servei Lingüístic de l’any acadèmic 2017-18 per la Comissió Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears, a la seva reunió del dia 23 de març de 2017.
 

Idioma

Crèdits ECTS 

 Excepcions

 Alemany A1

6

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física. 

 Alemany A1.2

6

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.

 Alemany A2

6

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.

Alemany B1 

6

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.

 Anglès A2

6

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.

 Anglès B1

6

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.

 Anglès B2

6

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.

 Anglès C1

6

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.

 Català A1 (mobilitat)

6

 
Català C2 6 No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.