Crèdits ECTS per als cursos d'idiomes 2016-17

Crèdits de lliure configuració i ECTS atorgats als cursos del Servei Lingüístic de l’any acadèmic 2016-17 per la Comissió Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears, a la seva reunió del dia 9 de febrer de 2017.
 

Idioma

 Crèdits
de lliure configuració

Crèdits ECTS 

 Excepcions

 Alemany A1

5

4

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física. 

 Alemany A1.2

5

4

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.

 Alemany A2

5

4

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.

Alemany B1 

5

4

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.

 Anglès C1

5

4

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.

 Català C2

5

4

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.

 Francès A1.2

5

4

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.

 Francès A2 intensiu

5

4

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.

 Francès B1.2 intensiu

5

4

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.
Francès B2.2 intensiu 5 4 No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Turisme, grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física.