Comissió de garantia de qualitat (CGQ)

Normativa

ACORD EXECUTIU núm. 9354 del dia 16 de febrer de 2010 pel qual es crea la comissió de garantia de qualitat (CGQ) de cada servei o unitat i es donen directrius per a la implantació d'un sistema de qualitat de la gestió (FOU núm. 327, de 19 de març).

Composició nominal de la CGQ del Servei Lingüístic

Directora del Servei
M. Magdalena Ramon Andreu
Responsable de Qualitat
Gabriel Camps i Moranta
Ext. 3063. < biel.camps@uib.cat >
Vocals

Marisel Polo i Moya
Ext. 3126. < marisel.polo@uib.cat >

Queixes, suggeriments i felicitacions

En preparació

  • Carta de serveis i de compromís