Tarifes

Tarifes

  Euros/paraula Doc. gratuïts 50% sol·licitant i 50% SL2 100% sol·licitant
Català 0,083 Fins a 300 paraules1 Fins a 4.500 paraules3 A partir de 4.501 paraules
Idiomes moderns 0,083   Fins a 3.000 paraules A partir de 3.001 paraules

 

1 La traducció de documents que no superin les 300 paraules és gratuïta.
2 Documents d’institucions vinculades a la UIB (IMEDEA, IFISC, FUEIB, IAC3, IRIE, IEHM…): el
sol·licitant pagarà el 60% del cost, i la resta l’assumirà el SL.
Els preus no inclouen l’IVA. A cada encàrrec de feina s’hi sumarà l’impost corresponent.
3 Pel que fa als documents que no superin les 4.500 paraules, el SL assumirà el 50% del cost.
Per a la resta dels documents, el proponent assumeix el 100% del cost, i no són acumulables l’apartat 1 i el 3.

Els preus no inclouen l’IVA. A cada encàrrec de feina s’hi sumarà l’impost corresponent.

Més informació

Per a més informació, podeu consultar aquí l'annex V (Tarifes i preus públics) de l'Acord normatiu 11624/2015, del dia 30 de desembre de 2015, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2016 (FOU núm. 425, de 30 de desembre).