Tràmits correcció i traducció

Canvi en el sistema de tramitar les sol·licituds de traduccions i correccions al Servei Lingüístic

A partir de l’1 de juny de 2017 totes les sol·licituds de traduccions i correccions en idiomes moderns del PDI al Servei Lingüístic s’han de tramitar  a través d’UIBdigital. El nom de la sol·licitud és «Correcció o traducció».

Així mateix, les sol·licituds de traduccions o correccions de documents institucionals a l’anglès o en anglès del PAS també s’han de tramitar a través d’UIBdigital. El nom de la sol·licitud és «Correcció o traducció de documents institucionals en anglès».

Per tant, a partir de l’1 de juny de 2017 el sistema de sol·licituds a través del web del Servei Lingüístic, ja no serà vigent.

Pel que fa a correccions en llengua catalana, el sistema de sol·licituds no presenta canvis.

Per a qualsevol aclariment, us podeu posar en contacte amb Enric Llompart, ext. 9548.