AVÍS sobre sol·licituds de correcció i traducció i vacances de Pasqua 2018

 Les sol·licituds de traduccions i correccions rebudes fins al dia 21 de març en horari laboral, es podran lliurar abans de les vacances de Pasqua. Les que arribin al Servei del dia 22 fins al dia 28 de març es tramitaran, però no es podran lliurar fins passades les vacances de Pasqua. La data de lliurament es podrà concretar a partir del dia 9 d’abril.

AVÍS sobre sol·licituds de correcció i traducció i vacances de Pasqua 2018

 Les sol·licituds de traduccions i correccions rebudes fins al dia 21 de març en horari laboral, es podran lliurar abans de les vacances de Pasqua. Les que arribin al Servei del dia 22 fins al dia 28 de març es tramitaran, però no es podran lliurar fins passades les vacances de Pasqua. La data de lliurament es podrà concretar a partir del dia 9 d’abril.

Correcció i traducció

En el marc de les competències que el Servei Lingüístic té assignades hi figura proporcionar eines de traducció i correcció cientificoinstitucionals. Aquest és un servei exclusiu per als membres de la comunitat universitària.

Les sol·licituds de traducció i correcció en llengües modernes s’han de tramitar a través d’UIBdigital.

Per a qualsevol aclariment, us podeu posar en contacte amb Enric Llompart, ext. 9548.

Pel que fa a correccions en llengua catalana, el sistema de sol·licituds no presenta canvis. Les gestions es continuaran fent per telèfon i per correu electrònic.

Tarifes

 

Tipus de documents

Tipus de documents (CORRECCIÓ)

Els documents que corregeix el Servei Lingüístic es classifiquen en tres grups:

  • Documents institucionals ordinaris
    • entre els quals s'inclouen els documents administratius habituals de la Universitat i els textos bàsics de la docència (exàmens i similars).
  • Documents institucionals extraordinaris
    • bàsicament els llibres que edita el Servei de Publicacions de la Universitat o, en general, documents extensos o voluminosos de caràcter institucional.
  • Documents no institucionals
    • entre els quals s'inclouen els textos de recerca dels professors o del personal d'administració i serveis.

Tipus de documents (TRADUCCIÓ)

El Servei Lingüístic ofereix un servei de traducció orientat a documents institucionals de la Universitat que s'hagin d'enviar a fora de la comunitat lingüística (traducció del català a llengües estrangeres) o que hagin arribat a la Universitat en llengua no catalana (traducció de llengües estrangeres al català), i també orientat a documents de recerca dels professors o PAS que s'hagin de publicar a l'exterior.