Correcció i traducció

En el marc de les competències que el Servei Lingüístic té assignades hi figura proporcionar eines de traducció i correcció cientificoinstitucionals. Aquest és un servei exclusiu per als membres de la comunitat universitària.

Les llengües en què es fa aquest servei són: català, espanyol, anglès, francès, alemany, portuguès i italià. Per a altres llengües cal consultar el Servei.

Formulari sobre correccions i traduccions en altres llengües (queixes i suggeriments)

Enllaç al formulari

Formularis de sol·licitud

En aquests enllaços trobareu els formularis de sol·licitud de correcció i traducció:

Per a correccions o traduccions, enviau el formulari emplenat a sollicituds.sl@uib.cat.

En relació amb les traduccions, s’han de tenir en compte les condicions següents:

 1. El Servei Lingüístic no es fa responsable dels canvis i les modificacions de les traduccions que es puguin fer una vegada que el Servei ha lliurat la traducció original del traductor.
 2. Sempre que n’hi hagi, la sol·licitud de correcció ha d’anar acompanyada del text en la llengua original.
 3. El Servei Lingüístic podrà no acceptar correccions de traduccions fetes pel traductor de Google o altres traductors automàtics.

Per excés de demanda, us informam que s'alentirà el procés de gestió de correccions i traduccions a l'anglès. Us en demanam disculpes.

Tarifes

 

Tipus de documents (CORRECCIÓ)

Els documents que corregeix el Servei Lingüístic es classifiquen en tres grups:

 • Documents institucionals ordinaris
  • entre els quals s'inclouen els documents administratius habituals de la Universitat i els textos bàsics de la docència (exàmens i similars).
 • Documents institucionals extraordinaris
  • bàsicament els llibres que edita el Servei de Publicacions de la Universitat o, en general, documents extensos o voluminosos de caràcter institucional.
 • Documents no institucionals
  • entre els quals s'inclouen els textos de recerca dels professors o del personal d'administració i serveis.

Tipus de documents (TRADUCCIÓ)

El Servei Lingüístic ofereix un servei de traducció orientat a documents institucionals de la Universitat que s'hagin d'enviar a fora de la comunitat lingüística (traducció del català a llengües estrangeres) o que hagin arribat a la Universitat en llengua no catalana (traducció de llengües estrangeres al català), i també orientat a documents de recerca dels professors o PAS que s'hagin de publicar a l'exterior.