Planificació Lingüística

FUNCIONS

1. Disseny del pla de política lingüística de la Universitat de les Illes Balears
2. Coordinació de la funció consultiva de la UIB en matèria de llengua
3. Relacions amb institucions de l'àmbit lingüístic català
4. Promoció i ús de la llengua catalana
5. Assessorament i dictàmens sobre toponímia i antroponímia (Gabinet d'Onomàstica)


US INTERESSA