Àrea de llengua catalana

FUNCIONS

1. En el marc de les competències que el Servei Lingüístic té assignades, hi figura proporcionar eines de traducció i correcció cientificoinstitucionals. Aquest és un servei exclusiu per als membres de la comunitat universitària

2. Assessorament terminològic (Gabinet de Terminologia), onomàstic (Gabinet d'Onomàstica) i de llengua general (Àrea de Correcció)

3. Oferir formació en llengua catalana


US INTERESSA