Nova sol·licitud d'UIBdigital del Servei Lingüístic

 A partir de dilluns es trobarà a la vostra disposició a UIBdigital la sol·licitud següent:

  • Correcció de documents llargs en català

A quins documents es refereix?  A correccions de documents en català llargs, com ara llibres, anuaris, revistes, guies, etc. Aquestes feines generalment s’encarreguen a correctors externs.

Qui pot fer la sol·licitud? Tant els membres del PDI com del PAS que necessitin una correcció dels documents descrits.

En cas de dubte, consultau el Servei Lingüístic.